JozinSz

41 tekstów – auto­rem jest Jo­zin­Sz.

* * *

Ty­le szans,
a możli­wości wcale.
To jak ba­wić się,
bez mas­ki w karnawale.
Sam so­bie wi­nien
sam so­bie przeszkodą.
Zła muszę iść drogą.
Nie wiem.
Czas pokaże.
Chcę tam,
i tu być,
to niedoskonałe...
Bo­giem chciałbym być chwilowo
być tu i tam nieskończono,
Się nie da ,wiem.
Marzenia???
Cza­sem marzę... 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 20 lipca 2016, 16:28

???

Mys­le w snach,ze myslę na jawie
Jed­nak mys­li w snach, to pragnienie
Jak oka mgnienie,jak wzrok obledny.
Jak chwi­li z tru­dem zapomnienie.
Jak ska­la sto­je w tym miej­scu.
Da­lej brak mi dro­gi.
Badz krop­la co dra­zy skale.
:-* Kocham Cie 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 13 lipca 2016, 16:24

###

Za­pomi­nam,ale tyl­ko na chwilę
Chcę wspo­minać, czuć, że żyję.
Chcę pa­miętać, być głosem,
Być na Twe oczy spa­dającym włosem.
Każdą chwilę - tak krótką -pamiętam.
Każde słowo,Tak pros­te, tak ciche.
Tak wyt­rwa­le, wciąż cze­kam i czekam.
Właśnie na tą [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 4 fiszki • 12 lipca 2016, 18:02

* * *

Wiosną, wiosną pachnie,
Twoim uśmie­chem się raczę.
Wzrok Twój,zam­raża mnie
zatrzymuje
Cierpienie,
ból,
wrzątek w sercu...
to on poz­wa­la mi przejść.
Do tych, co żyją a jak­by umarli.
Ty trzy­masz wieko... 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 23 kwietnia 2016, 16:58

Ko­biety beż "wiat­ru" są ciche.
Ale kiedy dos­taną w żagle
to już po nas.... 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 15 kwietnia 2016, 23:02

Ale po co mam się męczyć?
Może le­piej zro­bić STOP?
Ona nig­dy nie skuma.
Da­lej będzie tą zołzą. 

aforyzm • 15 kwietnia 2016, 23:00

.......

Cza­sem by­wam, to fakt...
za­pomi­nam o ludziach ważnych.
nie wiem czy to egoizm?
Pa­miętam o in­nych Ko­bietach, a o swojej
nie potrafię
Dlaczego?
to py­tanie bez odpowiedzi.... 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 15 kwietnia 2016, 22:57

* * *

Na przes­trze­ni cza­su spo­tyka­my sie
lecz to malo
to dla mnie me­ka jest
Gdy Cie widze Cie i kocham jednoczesnie.
Nie mo­gac Cie dotknac,pocalowax
w szyje,popiescic.
Przytulic. 

wiersz • 7 kwietnia 2016, 20:51

* * *

I coz, ze ser­ce mo­je sie rani,
I coz, ze nic nie moge.
Jes­tem pustka.
I wiem,ze nie moge
Lecz chcial­bym chciec
Kaj­da­ny zer­wac chcial­bym,aby byc przy To­bie.
Tyl­ko tyle...:-P 

wiersz • 7 kwietnia 2016, 20:48

Jes­tem, ja­ko że istnieję
By­wam, cza­sem i znikam.
Myślę, po­nieważ mogę
Pat­rzę i nie widzę, cza­sem.
Słyszę, choć głuchy jestem
Pot­ra­fię tak myślę
więc jestem... 

myśl
zebrała 4 fiszki • 4 lutego 2016, 23:20

JozinSz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

JozinSz

Użytkownicy
I J K
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

16 kwietnia 2016, 00:01danioł sko­men­to­wał tek­st Ale po co mam [...]

16 kwietnia 2016, 00:01danioł sko­men­to­wał tek­st Kobiety beż wiat­ru są [...]

15 kwietnia 2016, 23:46MyArczi sko­men­to­wał tek­st Ale po co mam [...]

15 kwietnia 2016, 23:42Emilia Szu­miło sko­men­to­wał tek­st Ale po co mam [...]

15 kwietnia 2016, 23:37MyArczi sko­men­to­wał tek­st Kobiety beż wiat­ru są [...]

15 kwietnia 2016, 23:11marka sko­men­to­wał tek­st .......  

15 kwietnia 2016, 23:10JozinSz sko­men­to­wał tek­st Daleko i blis­ko. Pew­nie [...]

15 kwietnia 2016, 23:08JozinSz sko­men­to­wał tek­st Najgorzej jest wie­czo­rami, kiedy [...]

4 lutego 2016, 23:20JozinSz do­dał no­wy tek­st Jestem, ja­ko że is­tnieję By­wam, [...]

6 listopada 2015, 22:33JozinSz do­dał no­wy tek­st Mozesz zaw­sze i wszedzie. Mo­je [...]